Pabalsti

Kāds atbalsts man pienāksies no valsts? Ar ko es varu rēķināties?
Ar pagājušā gada 1. janvāri būtiski kāpis pabalstu apjoms, kādu valsts piešķir adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm, radot lielākas iespējas bērna atveseļošanai un attīstībai.

Atkarībā no statusa, kādu vēlies iegūt, variējas finansiālais atbalsts un citi labumi. Lai vieglāk orientēties pabalstos, PLECS un Swedbank Finanšu institūts sadarbībā ar Labklājības ministriju un VSAA izstrādājuši pabalstu kalkulatoru, ar kuru ģimene, kura grasās pieņemt bērniņu, var aprēķināt visu finansiālo atbalstu, kas tai no valsts pienākas.

 

Vai man pienāksies bērna kopšanas atvaļinājums un vai par to maksās?
Kad adoptēsi bērniņu, tev būs iespēja izmantot atvaļinājumu – Darba likumā 153. pantā noteikts, ka atvaļinājumu piešķir, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā nodots adoptējamais bērns (pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā).

Cik ilgs atvaļinājums pienākas? Uz laiku, kas noteikts bāriņtiesas lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību – līdz tiesas spriedumam. Jāpiebilst gan, ka darba stāžā atvaļinājums tiks ieskaitīts, tomēr atalgojumu par šo periodu nesaņemsi. Atvaļinājumu bez darba samaksas vari saņemt arī tad, ja esi kļuvis par audžuvecāku vai aizbildni vai audzini cita cilvēka atvasi (tas jāpierāda ar Bāriņtiesas lēmumu), tomēr tikai līdz brīdim, kad mazais sasniedzis pusotra gada vecumu.
Kad lēmums par adopciju stājies spēkā, desmit kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu var izmantot viens no vecākiem – tiesa, ar nosacījumu, ka adoptētais bērniņš nav vecāks par trim gadiem. 

Ja bērniņš, kurš kļuvis par tavējo, nav vecāks par astoņiem gadiem, tev pienākas arī bērna kopšanas atvaļinājums, un to piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedzis minēto vecumu. Atvaļinājumu vari izmantot visu uzreiz vai pa daļām, par to darba devējam paziņojot mēnesi iepriekš. Līdz bērniņa pusotra gada vecumam, ja atrodies bērna kopšanas atvaļinājumā, vari saņemt arī vecāku pabalstu, tomēr tev jāizvēlas – saņemt to vai atlīdzību par bērniņa uzņemšanu ģimenē (vienlaicīgi tikt pie abiem nav iespējams).
Kura pašvaldība man maksās pabalstu un cik liels tas būs?
No valsts audžuģimene un specializētā audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, savukārt pabalstu bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultasveļas, segas, spilvena, matrača) iegādei, – no pašvaldības, kuras Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
 

Cik pabalsts ir liels? Atbalsts bērna uzturam mēnesī būs vismaz divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā, bet precīzu summu nosaka konkrētā pašvaldība. Atbalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldība var arī neizmaksāt naudā, bet sagādājot bērnam nepieciešamās lietas.

2018. gadā pašvaldības noteiktais pabalsts bērna uzturam mēnesī nevar būt mazāks par:
 • 215 euro bērniem līdz 7 gadiem;

 • 258 euro bērniem no 7 līdz 17 (ieskaitot) gadiem.
Rūpējoties par audžuģimenē ievietotu bērnu, pašvaldība var atbalstīt arī citādi, piemēram, apmaksāt pusdienas skolā, ik gadu pirms mācību sākuma nodrošināt vienreizēju pabalstu mācību materiālu iegādei vai apmaksāt atsevišķas medicīniskas manipulācijas u. c.

Lai iegūtu precīzu informāciju par visa veida atbalstu, ko iespējams saņemt, vērsies konkrētās pašvaldības sociālajā dienestā.
Kam man jāraksta iesniegums, lai saņemtu pabalstu, un kādiem pabalstiem papildus iesniegums nav vajadzīgs?
Pabalstu saņemšanas kārtību aizbildnim vari uzzināt šeit; adoptētājiem: šeit; audžuģimenēm: šeit.

Valsts noteikto finansiālu atbalstu pieprasīt vari dažādi: ar iesniegumu klātienē vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā, aizpildītu iesnieguma veidlapu pa pastu nosūtot VSAA nodaļai (vadoties pēc deklarētās dzīvesvietas) vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv

VSAA mājaslapā ir pieejamas daudzas standartizētas veidlapas vairākiem pabalstu saņemšanas veidiem, tāpēc ieskaties šeit
 
Privātuma politika

Nodibinājums "Fonds ”Plecs”", reģ.nr. 40008281764, Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, Latvija (Mēs, Mums, Mūsu) rūpēsimies par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu Mēs varam apkopot un izmantot Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • Uzaicināt uz kustības “Plecs” pasākumiem;
 • Informēt par atbalsta programmas “Plecs” jaunumiem un organizētājiem pasākumiem;
 • Sniegt Jums nepieciešamos pakalpojumus;
 • Pēc jūsu iniciatīvas organizēt saziņu programmas “Plecs” ietvaros;
 • Statistikas nolūkiem, lai iegūtu pārskatāmu un visaptverošu informāciju par situāciju valstī kopumā;
 • Lai paātrinātu uzņemošo ģimeņu un bērnu satikšanos, nepieciešamā informācija var tikt nodota attiecīgajām institūcijām, piemēram, bāriņtiesām vai bērnu aprūpes iestādēm;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles nolūkos sarunas var tikt ierakstītas.

Dati, kurus mēs varētu apkopot no Jums:

 • Vārds, uzvārds
 • E-pasts
 • Tālruņa numurs
 • Dzīvesvietas adrese

Sazinieties ar Mums, ja:

 • nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
 • vēlaties saņemt Mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
 • vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs varat sūtīt e-pastu uz info@plecs.lv, rakstīt mums uz adresi: Tērbatas iela 30, LV-1011, Rīga, Latvija, vai zvanīt uz tālruni +371 29119938.

 

Plecs izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu šīs vietnes darbību. Sīkāk par to, kādas sīkdatnes izmantojam un kā tās vari pārvaldīt, lasi privātuma politikā.