Centrs ZIN

Kā kļūt par zinošāku vecāku?

Mācību programmas par to, kā kļūt labākam vecākam savam bērnam un pusaudzim.

Programmas:

  • Vecāku izglītības programma (7, 5 un 3 nodarbību cikli)
  • Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā (7 un 5 nodarbību cikli)
  • “ES un MĒS dabā” 3 atsevišku dienu programma 7. – 9. klases skolēniem
  • Stresa noturības treniņš – 1 dienas seminārs kolektīviem un pieaugušajiem

Par Centrs ZIN:

Mēs vēlamies, lai katram bērnam ir spēcīga atbalsta sistēma un droša vide, kurā īstenot savu potenciālu! Mēs ticam, ka, sniedzot vērtīgas zināšanas un izkopjot prasmes, varam palīdzēt stiprināt šo atbalsta sistēmu, kuras pamatā ir vecāki, pedagogi un bērnu aprūpes speciālisti. Centrs ZIN – zināšanas, kas iedvesmo labākai nākotnei!

Mēs esam zināšanu centrs, kas stiprina pieaugušos, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes un iespēju izzināt sevi, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei. Mūsu misija ir nodrošināt, lai ikviens bērns var piedzīvot drošas, uzticības pilnas un atbalstošas attiecības ikvienā savas attīstības posmā un vidē, satiekot pieaugušos, kuri zina un kuriem rūp.

Lai ikviens bērns Latvijā justos sadzirdēts, saredzēts un vērtīgs! Lai ikviens pieaugušais spētu bērnu atbalstīt, uzklausīt un iedvesmot! Centrs ZIN, tā ir trīskārša investīcija – sevī, savā ģimenē un sabiedrībā, ar kuru varam lepoties un kas palīdz mūsu bērniem sasniegt augstākās virsotnes.

SIA “Centrs ZIN” nodrošina Fonds PLECS radītas un realizētas mācību programmas, un visa uzņēmuma gūtā peļņa no mācību programmām tiek novirzīta Fonds PLECS pamatdarbības nodrošināšanai.

Piedaloties “Vecāku izglītības programmā” (VIP) un programmā “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” (ALP), Jūs palīdzat nodrošināt nodibinājuma Fonds PLECS pamatdarbību. Tāpat, piedaloties “Vecāku izglītības programmā”, Jūs sniedzat iespēju Fondam PLECS bez maksas piedāvāt programmu uzņemošajām ģimenēm adoptētājiem, audžuģimenēm un viesģimenēm.

Centrs ZIN ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.