Pieejamie pakalpojumi

Fonds PLECS pieejamie pakalpojumi

Konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan attālināti

Pakalpojuma veidsMērvienībaCenrādis
Sociālā darbinieka konsultācija topošajām uzņemošajām ģimenēm*KonsultācijaBezmaksas
Sociālā darbinieka konsultācija bērnus uzņemošām ģimenēmKonsultācijaBezmaksas
Sociālā darbinieka konsultācijaKonsultācijaBezmaksas
Klīniskā psihologa konsultācija pusaudzimKonsultācija 50 min Līguma ģimenēm – bezmaksasCitiem – EUR 60.00
Klīniskā psihologa konsultācija pieaugušajamKonsultācija 50 minLīguma ģimenēm – bezmaksasCitiem – EUR 60.00
Klīniskā psihologa konsultācija ģimeneiKonsultācija 50 minLīguma ģimenēm – bezmaksasCitiem – EUR 60.00
Klīniskā psihologa izvērtējumsKonsultācija 50 minLīguma ģimenēm – bezmaksasCitiem – EUR 60.00
Psihologa apmācībā konsultācija pieaugušajiemKonsultācija 45 minEUR 28.00
Atbalsta grupas uzņemošajām ģimenēmNodarbībaBezmaksas
Jurista konsultācija ģimenēmKonsultācija 50 minLīguma audžuģimenēm – bezmaksasLīguma uzņemošajām ģimenēm – pirmā konsultācija bezmaksasCitiem – EUR 30.00
Jurista konsultācija par adopcijas kārtību un citām ar tiesību realizēšanu saistītām lietāmKonsultācija 50 minLīguma audžuģimenēm – bezmaksasLīguma uzņemošajām ģimenēm – pirmā konsultācija bezmaksasCitiem – EUR 30.00
Mentoru programma uzņemošajām ģimenēmAtbalsts 6 mēnešu garumāPateicoties ziedojumiem, mentoru atbalstu varam nodrošināt bezmaksas
Vecāku izglītības programma3 vai 5 nodarbību programmaLīguma ģimenēm – bezmaksasCitiem – 3 nodarbību programma EUR 99.00 / 5 nodarbību programma 179.00 EUR

*audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm

Pakalpojumu apraksts:

Sociālā darbinieka konsultācijas

Individuāla konsultācija topošajām un esošajām bērnus uzņemošajām ģimenēm* par pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām saņemt atbalstu, statusa nokārtošanu, apmācībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna uzņemšanu ģimenē. Konsultē Dīva Panižnika – atbalsta centra “PLECS” sociālā darbiniece un ģimenes asistente ar 10 gadu pieredzi sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem.

Klīniskā psihologa konsultācijas

Sertificēta klīniskā psiholoģe Sofia Semenova konsultē pusaudžus un pieaugušos, veic dažāda veida izvērtējumus. Sniedz atbalstu jautājumos par bērnu audzināšanu, bērnu uzņemšanu un adaptēšanos jaunajā ģimenē, kā arī citiem jautājumiem, kas aktuāli bērnus uzņemošajām ģimenēm. Strādā arī ar garīgās veselības problēmām – trauksmi, depresiju, fobijām, kā arī UDHS (uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindromu) pieaugušajiem. 

Atbalsta grupas

Reizi mēnesī Zoom platformā pieejama atbalsta grupa, kurā adoptētāji, aizbildņi un audžuģimenes satiekas, lai dalītos ar sev aktuālo, kā arī sniegtu un saņemtu atbalstu viens no otra. Atbalsta grupu vada Elīna Kerre– adoptētāja, bērnus uzņemošo ģimeņu mentore, programmu KETBA (Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs) un TBRI (Uzticībā balstītu attiecību ieviešana) trenere.

Mentoru programma

Jaunajām bērnus uzņemošajām ģimenēm pieejams individuāls pieredzējuša mentora atbalsts sešu mēnešu garumā. Mentors sniedz emocionālu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar uzņemtā bērna audzināšanu un adaptāciju ģimenē, saiknes veidošanu, emocionāli traumēta bērna aprūpi un citiem aktuāliem jautājumiem. Saziņa ar mentoru notiek telefoniski vai klātienē (pēc jūsu savstarpējās vienošanās) un krīzes situācijā atbalsts pieejams jebkurā diennakts laikā.

Jurista konsultācija

Juriste Paula Gabruševa konsultē par jautājumiem, kas saistīti ar bērna juridisko pārstāvniecību, bērna bioloģisko ģimeni, adopcijas kārtību un citām ar tiesību realizēšanu saistītām lietā