Plecu pie pleca

Par tavu ziedojumu tiks sniegts atbalsts cilvēkiem, kuri var un ir gatavi uzņemt bērnus, kā arī ģimenēm, kurās bērns jau ienācis.

Rekvizīti:
Nodibinājums “Fonds “Plecs””
Reģ.nr. 40008281764
Bankas konts: LV47UNLA0055000982348
Ziedojot, lūdzu, norādi naudas pārskaitījuma mērķi: ziedojums fondam PLECS

Ziedot, izmantojot MOBILLY aplikāciju: https://mobilly.lv/services/fonds-plecs