Pieejamie pakalpojumi

Sociālā darbinieka konsultācija

Konsultācijas un atbalsts pieejams pa telefonu, e-pastā, klātienē mūsu atbalsta centrā Akmeņu ielā 21, Rīgā

Klīniskā psihologa konsultācija

Pieņem mūsu atbalsta centrā Akmeņu ielā 21, Rīgā un attālināti – ar video zvana starpniecību

Atbalsta grupas

Reizi mēnesī Zoom platformā pieejama atbalsta grupa uzņemošajām ģimenēm

Jurista konsultācija

Konsultācijas par bērna juridisko pārstāvniecību, adopcijas kārtību un citām ar tiesību realizēšanu saistītām lietām

Mentoru programma

Jaunajām bērnus uzņemošajām ģimenēm pieejams individuāls pieredzējuša mentora atbalsts sešu mēnešu garumā

Citi pakalpojumi

Citi pakalpojumi uzņemošajām ģimenēm un katram, kas dzīvo kopā ar bērnu

Pakalpojumi