EMU

Risinājums, lai atvieglotu klases audzinātāja sadarbības plānošanu

Lai laicīgi novērstu iespējamos konfliktus un grūtības, kas ļauj veidotu tādu izglītības iestādes vidi, kas nodrošina labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Mācību vides uzlabošana ir vajadzība gan klasvadībā, gan skolas resursu plānošanā.

  • Sadarbības veicināšana. Iesaistot visu klasi, visu skolu, skolēnus un vecākus – stiprina sadarbība tādas izglītības iestādes vides veidošanā, kas sekmē mācību procesu un katram bērnam ļauj sasniegt viņa potenciālu.
  • Metodiskie materiāli un piemēri. Metodiskie materiāli un piemēri klases kopējās vides pilnveidošanai, kā arī ieteikumi kā runāt ar skolēniem un vecākiem par dažādiem izaicinājumiem.
  • Laika un resursu plānošana. Ikdienas darba dunā ne vienmēr atliek laiks veikt vajadzīgās darbības. EMU piedāvā atgādņu sistēmu, kas ļauj pievērsties un darīt tieši to, kas jādara tagad.

Soli pa solim:

  • Skola vai pašvaldība noslēdz līgumu ar EMU, kas ietver gan finansiālo sadarbību, gan datu apstrādes procesu.
  • Skola izveido lietotājus un pievieno skolēnu sarakstu.
  • Reizi semestrī skolēni skolā, klases stundas laikā pilda anketas. Savukārt, vecāki saņem anketas e-pastā vai telefonā ar SMS.
  • Kopā ar vispārīgu aprakstu savā e-pastā saņem vismaz viens vecāks, paši skolēni (sākot no 7. klases) un klases audzinātājs savā EMU profilā.
  • Iegūtos rezultātus klases audzinātājs, skolas vadība, skolas atbalsta personas un Izglītības pārvalde izmanto izglītības iestādēs vides pilnveidošanai, lai varētu nodrošināt labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Pakalpojumu nodrošija sociālais uzņēmums SU SIA EMU Skola. Uzziniet vairāk: EMU.lv