Digitālais atbalsta rīks EMU: Skola guvis lielu skolotāju atsaucību

EMU: Skola – PLECS izstrādātais bērnu emocionālo vajadzību digitālais atbalsta rīks skolotājiem – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atbalstītajā 15 izglītības iestāžu pilotprojektā pierādījis savu noderīgumu un guvis lielu skolotāju un direktoru atsaucību. Aizpildot anketas, pilotprojektā iesaistījušies vairāk nekā 67% attiecīgo izglītības iestāžu bērnu un jauniešu un 75% vecāku, kā arī 277 klašu audzinātāju, ļaujot novērtēt gandrīz 5400 bērnu emocionālās vajadzības. 

“Pilotprojekts būtiski veicinājis izglītības iestāžu, skolotāju un vecāku izpratni par bērna emocionālajām vajadzībām un to ietekmi uz bērna spēju mācīties, rosinājis sadarboties un veidot vienotu skolēnu atbalsta sistēmu. Bet pats galvenais – tas ir palīdzējis gan skolām, gan vecākiem apjaust jautājuma nopietnību un mērogus. EMU: Skola rezultāti parāda, ka gandrīz 1/5 bērnu un jauniešu jau šobrīd potenciāli ir būtiskas emocionālas vai uzvedības grūtības, kuras nepieciešams nekavējoties risināt,” uzsver PLECS vadītājs, valdes priekšsēdētājs Jānis Erts. 

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka, atbalstot bērnu emocionālās vajadzības, būtiski uzlabojas arī mācību sniegums. EMU: Skola ir risinājums, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā un saprast, vai bērns šobrīd spēj pilnvērtīgi iesaistīties mācību procesā un vai viņam nepieciešams papildu atbalsts. 

“COVID-19 radītie apstākļi ir pasliktinājuši bērnu un jauniešu emocionālo stāvokli, arī pedagogi un vecāki  ir noguruši. Domājot par rudeni, kad skolēni atgriezīsies skolā, ir jāparedz risinājumi, kas ļauj novērtēt esošo situāciju un sniedz skolēniem, vecākiem un pedagogiem nepieciešamo atbalstu emocionālās labsajūtas stiprināšanai. Tādējādi praktiskā veidā iespējams īstenot bērncentrētas un iekļaujošas izglītības pieeju un rūpēties par ikvienu skolēnu. Apzinoties, ka skolēnu emocionālā labsajūta ietekmē sekmes, strādājam pie efektīva veida, kā, iegūstot skolēna uzvedības, attīstības, prasmju raksturojumu, organizēt mācību procesu un kāpināt skolēna motivētību izaugsmei,” norāda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.  

EMU: Skolas risinājums nerada papildu slogu skolām, skolotājiem un vecākiem, tieši otrādi – tas palīdz daudz ātrāk identificēt problēmu un atrast risinājumu. 

PLECS izstrādātā EMU: Skola digitālā atbalsta platforma īsā laikā ir pierādījusi sevi kā praktiski noderīgu atbalsta rīku skolām, un tā atbilst IZM redzējumam par mūsdienīgu skolu un nākotnes izglītību. Tās ietvaros notiek skolēnu, vecāku un skolotāju elektroniska anketēšana un rezultātu apkopošana digitālā platformā, ļaujot ātri identificēt bērnus un jauniešu, kuriem ir nepieciešams atbalsts. EMU: Skola arī piedāvā konkrētus ieteikumus tam, kā atbalstīt bērnus. Izvērstie pilotprojekta rezultāti šobrīd tiek apkopoti, un detalizēts pētījums tiks publicēts šī gada augustā.   

EMU: Skolas risinājums nerada papildu slogu skolām, skolotājiem un vecākiem, tieši pretēji – tas palīdz daudz ātrāk identificēt problēmu un atrast risinājumu, kas citādi būtu aizņēmis daudz vairāk laika un visa veida resursu. Pieeja pilnībā atbilst visām personu datu aizsardzības prasībām, jo mūsu mērķis ir palīdzēt, nevis nosodīt. Skolēnu skrīninga rezultātus redz tikai vecāki un skolas atbildīgās personas.      

EMU: Skolas pilotprojekts norisinās no 2021. gada februāra līdz jūlijam, un tajā piedalās 15 izglītības iestādes no visas Latvijas: Jelgavas 4.vidusskola, Cēsu Bērzaines pamatskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Rīgas Mežciema pamatskola, Līvānu 1.vidusskola, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Rēzeknes novada Verēmu pamatskola, Liepājas Valsts tehnikums, Rēzeknes novada Dricānu vidusskola, Smiltenes tehnikums, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, Aizkraukles profesionālā vidusskola un Cēsu Pilsētas vidusskola. 

Izmantotie dati: EMU: Skola dati par 14 no 15 izglītības iestādēm, kuras piedalījās pilotprojektā un bija pabeigušas skrīninga procesu līdz 2020. gada 24. maijam.

Papildu informācija:

Evija Ansonska,

PLECS sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. tālr.: 26011887

e-pasts: evija.ansonska@gmail.com 

Jānis Aizpors,

IZM Komunikācijas nodaļas vadītājs

Mob. tālr.: 26553393

e-pasts: janis.aizpors@izm.gov.lv