Esmu uzņemošā ģimene ar statusu (adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene, viesģimene)