Fonda PLECS paveiktais 2017. – 2021.

Fonds PLECS palīdzējis nonākt ģimenēs 115 sistēmas bērniem

Pateicoties 2017. gada labdarības akcijā “Dod pieci”saziedotajiem līdzekļiem un fonda PLECS četru gadu laikā īstenotajiem satikšanās pasākumiem, savas mājas atraduši un ģimenēs nonākuši 115 sistēmas bērni. Savukārt mentorprogrammas uzņemošajām ģimenēm ietvaros sniegts atbalsts 151 ģimenei, kurās uzņemti 344 bērni.  

“Mūsu lielākā vērtība jeb “zelta fonds” ir uzņemošās ģimenes – audžuģimenes, adoptētāji, aizbildņi un viesģimenes-, kas atvērušas savas sirdis un durvis sistēmas bērniem. Ikviens, kas fondam PLEC ziedo līdzekļus, sniedz atbalstu šīm drosmīgajām un pašaizliedzīgajām ģimenēm, lai tās diendienā rūpētos par bērniem.  Tāpēc no visas sirds pateicamies ikvienam, kurš nepaliek vienaldzīgs!” uzver fonda PLECS vadītājs Jānis Erts.

Fonda PLECS misija ir katram bērnam – ģimeni! Lai šo mērķi sasniegtu, visā Latvijā regulāri tiek rīkoti satikšanās pasākumi, kuros bērni no aprūpes iestādēm un uzņemošās ģimenes var cits citu ieraudzīt pa īstam. Tas dod iespēju ģimenēm iepazīt bērna personību, nevis spriest no vecuma, dzimuma vai medicīniskā apraksta perspektīvas. PLECS joprojām ir vienīgā organizācija Latvijā, kas sistemātiski un regulāri rīko šādus pasākumos, – to darīt palīdz juridisko un privātpersonu ziedojumi, jo valsts šādas aktivitātes neapmaksā. Un darāmā vēl ir daudz, jo saskaņā ar Centrālas statistikas pārvaldes datiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs visā Latvijā joprojām mīt 489 bērni (dati uz 31.12.2020.).

“Atbalsta programma PLECS, kas tapa par labdarības akcijā saziedotajiem līdzekļiem, šajos gados jau izaugusi par Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru PLECS, kurā bērnus uzņemošajām ģimenēm ir pieejamas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas, atbalsta grupas un citi pakalpojumi. Pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, varam nodrošināt arī tādas nepieciešamības kā aukles vai ortodontijas pakalpojumi bērnam, dažādu ārstniecības personu konsultācijas un citus pakalpojumus, ko nesedz valsts vai pašvaldības finansējums. Kopš 2018. gada realizējam arī satikšanās pasākumus, kuros ģimenes var iepazīt sistēmas bērnus neitrālā vidē. Cilvēcisks kontakts bieži vien maina domas, un ģimenes uzņem lielāka vecuma, skaita vai atšķirīga veselības stāvokļa bērnus, nekā plānojuši iepriekš. Līdz šim esam noorganizējuši 28 pasākumus visā Latvijā, pateicoties kuriem katrs sestais bērns nonācis ģimenē, lielākoties – bērni vecumā virs 10 gadiem,” skaidro Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs PLECS vadītāja Zane Karele.

Meklējot bērniem ģimenes, PLECS sadarbojas ar dažādām institūcijām, kā arī dodas uz bērnu namiem klātienē, lai uzzinātu par bērniem, kuriem nepieciešams atrast mājas. Apkopotā informācija tiek nodota mūsu redzeslokā esošajām uzņemošajām ģimenēm visā Latvijā. Savukārt pēc bērniņa uzņemšanas ģimenē, fonds uzņemošajām ģimenēm nodrošina plaša spektra palīdzību – no sarunām, sniedzot praktisku informāciju vai emocionālu atbalstu, līdz speciālu pakalpojumu apmaksai, piemēram, mājokļa pielāgošanai bērnam ar speciālām vajadzībām. 

2017. gadā Latvijas sabiedrisko mediju raidījumu un rakstu sērija “Sistēmas bērni” sabiedrībai atklāja šokējošu vardarbību un vienaldzību, kas valda bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs, un bija skaidrs, ka iesīkstējusī sistēma ir steigšus jāmaina. Lai tā notiktu, viens no pirmajiem uzdevumiem – ievērojami palielināt adoptētāju, audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaitu, un ar tādu mērķi par labdarības akcijā “Dod pieci” saziedotajiem 372 644,88 eiro tapa PLECS. 

Papildu informācija:

Evija Ansonska,

PLECS sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. tālr.: 26011887

e-pasts: evija.ansonska@gmail.com