Kā tas ir – būt par PLECU

Pandēmijas laiks ir apliecinājis ko būtisku – cilvēki savas vērtības saglabā nemainīgas un pat ārkārtas apstākļos aktīvi interesējas par bērniem, kas dzīvo aprūpes iestādēs. 

Kā norāda fonda PLECS vadītāja Inga Oliņa, ārkārtas situācija sākotnēji radīja virkni jautājumu un izaicinājumu arī fonda komandai – kā veiksmīgi sniegt atbalstu situācijā, kurā nekas nav zināms un prognozējams, kā palīdzēt uzņemošajām ģimenēm (aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm un viesģimenēm) koriģēt bērnu uzvedību, kura stresa situācijā saasinās neizbēgami, un vai maz stāstīt par iespējām uzņemt ģimenē vēl kādu bērnu… 

Tomēr ātri vien kļuva skaidrs, ka apstākļi ir krietni mainījušies, savukārt vajadzības un vērtības paliek iepriekšējās. Gan bērniem nepieciešams nonākt ģimenēs (un tiem, kam tās jau atrastas, – dzīvot pēc līdzsvarotāk), gan pašām ģimenēm – turpināt pilnvērtīgi rūpēties par bērniem, kas piedzīvojuši ne mazums satricinājumu. 

Atbalsts un sadarbība

Uz šīs nots tapa PLECA projekts “Plecu pie pleca jaunajā realitātē” – tiešsaistes sarunu sērija Facebook platformā par uzņemošajām ģimenēm īpaši aktuāliem jautājumiem: kā šajā laikā nosargāt attiecības; kur rast spēkus un resursus, rūpējoties par emocionāli traumētiem bērniem; kā atpazīt savas reakcijas uz bērniem un neizdegt; kā stress un izolācija ietekmē pusaudžus un kā ar viņiem šajā laikā sadzīvot u. c. Atbalstu un atbildes uz ģimeņu jautājumiem sniedza dažādu jomu speciālisti: sociālie darbinieki, pieredzes bagāti adoptētāji, psihoterapeiti, psihologi, bērnu tiesību speciālisti, un kopumā sarunas skatītas 11 265 reižu. Jāpiebilst, ka viena no tiešsaistēm bija ar neparastu pievienoto vērtību – tā lauza stereotipus, jo ar atvērtu, sirsnīgu un vienlaikus noderīgu uzrunu pie ģimenēm vērsās Daugavpils pilsētas bāriņtiesas pārstāves, apliecinot gan to, ka plaši izplatītie priekšstati par bāriņtiesu kā kontrolējošu un stingru institūciju ne vienmēr atbilst realitātei, gan to, cik svarīgi, tiecoties nodrošināt katram bērnam mājas, savstarpēji sadarboties. 

Situācijā, kad bērnunamos pārsvarā palikuši pusaudži, māsu un brāļu pulciņi un bērni ar smagiem veselības traucējumiem, katra bērnunama iemītnieka vai brāļu un māsu nonākšana mājās ir maza, bet viņiem – liktenīga uzvara.

Turpinot domu par sadarbību, – pandēmijas laikā ar PLECA mentorprogrammas starpniecību atbalsts nodrošināts 39 ģimenēm, kurās uzņemti 82 bērni, kopumā sniedzot attālinātas konsultācijas vairāk nekā 500 stundu apjomā. Astoņas ģimenes izteikušas vēlmi iesaistīties PLECA mentorprogrammā tieši pandēmijas laikā, un arī viņas jau saņēmušas speciālistu bezmaksas atbalstu.

Paralēli ik dienas PLECA komanda turpinājusi konsultēt telefoniski, bieži stāstot arī par dažādiem statusiem, kādus var iegūt ģimene, un atšķirībām starp tiem, kopumā trīs mēnešu laikā sniedzot 122 stundu ilgu atbalstu. Tā kā interese par bērnu uzņemšanu pandēmijas laikā saglabājusies liela, 239 ģimenes, kas jau ieguvušas statusu, no PLECA regulāri saņēma informāciju par konkrētiem bērniem, kam nepieciešamas jaunas mājas. Ar PLECA gādību šajā laikā ģimenē nonācis 14 gadus pusaudzis, un vēl trīs ģimenes ir pārdomās par bērniņa uzņemšanu. “Skaidrs, ka gribētos, lai šis skaitlis būtu daudzkārt lielāks, taču situācijā, kad bērnunamos pārsvarā palikuši pusaudži, māsu un brāļu pulciņi un bērni ar smagiem veselības traucējumiem, katra bērnunama iemītnieka vai brāļu un māsu nonākšana mājās ir maza, bet viņiem – liktenīga uzvara,” norāda fonda vadītāja. 

Ir vēl kāds stāsts ar laimīgām beigām – ar PLECA atbalstu ārkārtas situācijas laikā iegādāti materiāli, lai audžumammas mājokli piemērotu astoņus gadus vecai meitenītei ar ļoti īpašām vajadzībām. Tūlīt remonts būs galā, un bērniņš, kurš aprūpes iestādē pavadījis visu mūžu, beidzot nonāks ģimenē. 

Tuvāk mājām

Otra galvenā līnija, kuru par ziedotāju līdzekļiem īsteno fonds PLECS, ir Vecāku izglītības programma (saīsinājumā: VIP) – emocionāli dziļa, līdzšinējos domāšanas un uzvedības modeļus transformējoša un praktiski izmantojama programma, kas iedrošina un palīdz veidot veselīgas un priekpilnas attiecības ar bērniem. 

Kopš pagājušā gada oktobra VIP absolvējuši jau 363 jaunie vecāki. Ārkārtas situācija apmācības iepauzēja, bet šobrīd tās atsākušās ar jaunu sparu, un jau drīzumā VIP par ziedotāju līdzekļiem būs apguvuši visi 583 vecāki, kā bijis plānots. 

Aprīļa beigās PLECS aptaujāja programmas absolventus, un 98 % no viņiem atzina, ka programma ir pozitīvi mainījusi viņu audzināšanas paradumus, iegūtās zināšanas izrādījušās īpaši noderīgas arī pandēmijas laikā, un 100 % aptaujāto VIP ieteiktu arī citiem. (Šeit lasāmas dažas no pozitīvajām vecāku atsauksmēm.) Ārkārtas situācijas laikā, radot iespēju programmas stūrakmeņus un praktiskos paņēmienus uzzināt visiem vecākiem, kuri to vēlas, fonda PLECS Facebook lapā uzsākta jauna rubrika “VIP piezīmes”. Rubrikas popularitāte nodrošinājusi iespēju to lasīt arī plašākam sabiedrības lokam – sabiedriskā medija www.lsm.lv Vecāku sadaļā. 

Balstoties uz programmas pieeju, šajā laikā VIP treneri snieguši arī četras tiešsaistes konsultācijas, tādējādi vecākiem tiešā veidā palīdzot tikt galā ar ikdienu un audzināšanas izaicinājumiem. 

Tomēr neizbēgams ir kļuvis jautājums – ko darīt, ja programmu, kas guvusi gan mūsu vecāku, gan starptautisku atzinību un kuras saturs speciāli pielāgots Latvijas vajadzībām, vēlas apgūt teju četrreiz lielāks skaits, nekā to pieļauj ziedojumi? Fonds PLECS risina sarunas ar pašvaldībām, lai tās pilnībā vai daļēji finansētu apmācības saviem iedzīvotājiem, aptverot dažādas ģimeņu vajadzības, kā arī piedāvā programmu apgūt par saviem līdzekļiem (pieteikties iespējams vietnē http://vecakiem.plecs.lv). Tuvākās grupas plānotas augustā, un, tā kā darbs ir padziļināts un grupas būs apjomā mazas, vērts nepalaist garām pieteikšanos jau šobrīd. Apgūt programmu var jebkurš, kura ikdiena saistās ar maziem vai lieliem bērniem – gan vecāki, gan arī vecvecāki, skolotāji, auklītes, bērnu aprūpētāji, ārstniecības personas un citi. Kā atzīst lielākā daļa programmas absolventu, tā maina dzīvi, vispirms jaunām acīm palūkojoties uz sevi un savu bērnību, pēc tam – uz attiecībām ar bērniem un cilvēkiem kopumā. No šāda aspekta raugoties, katrs, kurš apguvis VIP programmu, ir ieguvums sabiedrībai, tuvinot to cēlam mērķim – lai visiem bērniem Latvijā būtu mājas. Labas un emocionāli siltas mājas. Un tas ir iespējams vienīgi tādā gadījumā, ja mēs, ikviens pieaugušais, vispirms esam snieguši mīlestību un rūpes paši savam iekšējam bērnam.