Labs darbiņš, kas padarīts!

Gada beigās atskatāmies uz visu, ko izdevies paveikt. No organizācijas, kas strādā, lai panāktu izmaiņas sistēmā, tagad esam izauguši līdz fondam, kas īsteno ilgtermiņa prevenciju – vecāku apmācības. 

Šodien reti kurš paustu viedokli, ka bērnunami ir vajadzīgi un bērni tajos jūtas gluži tāpat, kā mājās starp savējiem. Tomēr vēl pirms pāris gadiem tamlīdzīgi domāja daļa sabiedrības, un šie uzskati gāja roku rokā ar klusumu sabiedriskajā telpā – proti, par bērnunamiem vienkārši nerunāja, un, ja par kaut ko klusē, viss šķiet esam kārtībā. 

Tad situācija mainījās – pateicoties raidījumu un rakstu sērijai “Sistēmas bērni”, atklājās bērnu aprūpes skaudrā realitāte. Bija daudz, par ko runāt – bērnunamos netrūka šokējošas vardarbības un vienaldzības – , bet vēl vairāk – ko risināt. Bija jāķeras pie darba, lai būtiski palielinātu adoptētāju, audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaitu un tādējādi radītu nosacījumus, lai bērni no degradējošās sistēmas tiktu ārā pēc iespējas ātrāk. Ar tādu mērķi par labdarības akcijā “Dod pieci” saziedotajiem līdzekļiem 2017. gada nogalē tapa atbalsta kustība (vēlāk tā pārtapa fondā) PLECS. 

2018. gada laikā, pateicoties kopīgām pūlēm un sabiedrības atsaucībai, bērnu skaits bērnunamos no 1200 samazinājās par trešdaļu, savukārt ar tiešu PLECA starpniecību – proti, konkrētu bērniņu iepazīstinot ar uzņemošo ģimeni – mājas atrada 72 bērni. 

“Mēs sākām ar sekām – bērnunamiem – un tagad esam nonākuši pie galvenā: pie laimīgām ģimenēm, kurās bērni varētu atplaukt visā savā potenciālā. Un tas viss, pateicoties jūsu ziedojumiem! Paldies no sirds sakām arī “Ziedot.lv”, Labklājības ministrijai, “Circle K”, “Draugiem Group”, “Printful Latvia”, “SEB banka”, “Cineport”, SIA “Jysk”,“Galleria Riga”, SIA “Kurši”, LSM.lv, “Zvaigzne ABC”, “BaibaBooks”, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, “Latvijas Valsts meži” un visiem pārējiem, kuri ir mūsu plecs!
Jūsu PLECS

Tomēr ātri vien kļuva skaidrs, ka līdz ar bērniņa nonākšanu ģimenē lielākās grūtības vēl tikai sākas. Iztēlojieties situāciju, kad ģimene uzņem, teiksim, septiņus gadus vecu zēnu, kas bērnunamu par savām mājām saucis kopš dzimšanas! Viņš neprot mazgāt traukus, sakārtot istabu vai izvēlēties apģērbu, jo viss minētais kā uz burvju mājienu līdz šim uzradies pats no sevis. Toties viņš lieliski prot izdzīvot – teiksim, ar zobiem un nagiem impulsīvi cīnīties par savām mantām, jo tās ir stabilas un nemainīgas. Tā kā viņa pieredzē cilvēki iet un nāk, un izgaist no viņa dzīves, viņš dara visu, lai nepieķertos, jo citādi būs tāpat, kā parasti, – sāpēs. Tādā situācijā iedrošinājums, palīdzība un profesionāls atbalsts vajadzīgs gan bērnam, gan ģimenei, kas viņu uzņēmusi, un fonds izveidoja mentorprogrammu. Tagad ikviena ģimene, kas kļuvusi par bērniņu bagātāka (gan audžuģimenes, gan arī adoptētāji, aizbildņi un viesģimenes), jebkurā diennakts laikā var bez maksas saņemt ārpusģimenes aprūpē pieredzējuša cilvēka atbalstu vai padomu gan saistībā ar ikdienas problēmsituācijām, gan saziņu ar institūcijām. Līdz šim tādu iespēju izmantojušas 100 ģimenes, kurās kopumā dzīvo 258 bērni, un mentoru atbalsta rezultātā ir krasi samazinājies aprūpes iestādē atdoto bērnu skaits.  

Paralēli ikdienas palīdzībai ģimenēm fonda speciālisti sadarbībā ar Labklājības ministriju sāka izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus, kā pēc iespējas efektīvāk darboties ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem. Tagad atbalsta centru skaits visā Latvijā ir jau sešpadsmit, un viņi turpina PLECA iesākto – diendienā sniegt tādu emocionālu un praktisku atbalstu, kāds nepieciešams tieši konkrētajām ģimenēm un bērniem. (Informāciju par visiem atbalsta centriem iespējams atrast šeit.) 

Vecāku treniņprogramma

Līdz ar ārpusģimenes atbalsta centru izveidi ir mainījušies PLECA uzdevumi, galveno uzmanību tagad vēršot prevencijas un ilgtermiņa mērķu virzienā. 

2018. gada “Dod pieci” labdarības maratons aktualizēja jautājumu par pilnvērtīgi pavadītu laiku kopā ar bērniem un aicināja ziedot praktiskas un izzinošas vecāku treniņprogrammas izveidei. Jau kopš gada sākuma PLECS intensīvi strādājis, lai programmu veiksmīgi īstenotu Latvijā, un tas ir prasījis apjomīgu darbu. Latvijas ekspertiem sadarbojoties ar pētniekiem no “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūta” (Karyn Pervis Institute of Child development) un HALO Project international (ASV), speciāli Latvijai tika izstrādāta jauna metodoloģija, par pamatu ņemot institūtā radīto TBRI® (Trust Based Relational Intervention) jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana” metodi. Pēc tam ASV speciālisti vairākkārt ieradās Latvijā, lai apmācītu programmas trenerus, un vasarā pienāca laiks pirmajai vecāku pilotgrupai. Pēc dalībnieku sniegtās atgriezeniskās saiknes eksperti vēlreiz pārskatīja programmu, to uzlabojot un pielāgojot vecāku vajadzībām, un tagad apmācības pabeiguši 153 vecāki. Janvārī sāksies vēl 13 jaunas grupas daudzviet Latvijā. Kopumā par ziedotāju līdzekļiem tiek apmācīti 583 jaunie vecāki, un paredzēts, ka pilnībā projekts būs īstenots 2020. gada pirmajā pusē. 

Kopš gada sākuma PLECS strādā pie tā, lai sadarbībā ar pašvaldībām vecāku izglītības programma sasniegtu arī sociālā riska ģimenes. 

“21 stundu laikā, kuru pieaugušais pavada vecāku programmā, izprotot pats sevi un mācoties veidot ciešāku saikni ar bērnu, reaģēt uz viņa sensomotorajām vajadzībām, palīdzot bērnam regulēt viņa emocionālo un fizisko stāvokli, kā arī pozitīvā veidā koriģēt nevēlamu uzvedību, galu galā noved pie gaužām vienkārša un ērta risinājuma – ir vajadzīgas tikai desmit minūtes dienā kvalitatīvas kopābūšanas, lai attiecības nonāktu gluži citā līmenī,” ir pārliecināta PLECA vadītāja Inga Oliņa. 

Tā kā speciālisti programmu atzinuši par efektīvu, praktiski pielietojamu un pielāgojamu dažādām jomām, savukārt lielai daļai bērnu, kas ikdienu vada aprūpes namu sienās, viens vai pat abi vecāki atrodas ieslodzījumā un viņiem ir svarīgi regulāri tikties, piecu dienu garumā tika apmācīti arī 50 Ieslodzījuma vietas pārvaldes darbinieki – inspektori, apsargi un resocializācijas daļas darbinieki – , galveno uzsvaru liekot uz TBRI® balstīto izpratni par emocionālajām traumām (bērnībā un vēlāk), to sekām un attiecībām, kas spēj atveseļot un stiprināt ģimenes saites. 

Kopš gada sākuma PLECS strādā pie tā, lai sadarbībā ar pašvaldībām programma sasniegtu arī sociālā riska ģimenes un, radot iespēju vecākiem apgūt trūkstošās prasmes, tālredzīgi novērstu bērnu nonākšanu aprūpes iestādēs. 

Satiekot savējos

Daudz spēka un resursu PLECS šogad turpina ieguldīt satikšanās pasākumos – pārgājienos un tematiskajos vakaros, kuros bērni no aprūpes iestādēm un potenciālie vecāki var cits citu iepazīt, kopīgi darbojoties. Līdzšinējā pieeja ir bijusi visai skarba un bērnam nesaudzīga – bērni ar uzņemošajām ģimenēm aci pret aci tikās aprūpes iestādēs, un, ja nākamā tikšanās reize nesekoja, viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka nav atzīti par gana labiem. Turpretī PLECA pasākumos bērni vienkārši labi pavada laiku, nepiedzīvojot atteikuma sāpes, un viņu domas par ģimenēm ir galvenās, kas nosaka, vai nākamā tikšanās sekos vai arī ne. 

Tomēr bērnu nonākšana ģimenēs nav pasākumu vienīgais mērķis – ne mazāk svarīgi ģimenēm radīt iespēju iepazīt bērnus realitātē un rosināt paskatīties uz viņiem no personības, bet ne vecuma, dzimuma vai medicīniskā apraksta puses. Ir skaidrs, ka teorija priekšstatus un stereotipus nemaina – tas ir pa spēkam vienīgi īstai pieredzei. “Teju vai ikreiz satikšanās pasākumā vai pēc tā piedzīvoju kādu patīkamu pārsteigumu, kas maina arī manus uzskatus,” atklāj satikšanās pasākumu organizatore Zane Karele. “Piemēram, nesen kādi adoptētāji, kas vēlējās adoptēt vienu mazu bērniņu, pēc tam zvanīja, jo bija nolēmuši adoptēt divus pavisam cita vecuma bērnus!” Satikšanās pasākumos iepazinuši bērnus personiski, PLECA darbinieki arī spēj par viņiem vairāk pastāstīt ģimenēm, kas interesējas par bērniņu uzņemšanu, – un prieks par nonākšanu jaunās mājās tiek piedzīvots teju vai katru nedēļu! 

PLECA satikšanās pasākumos cits citu iepazinuši jau 165 bērni un 117 ģimenes. 

Šogad PLECS arī veicis pētījumu, aptaujājot ģimenes, kas piedalījušās satikšanās pasākumos, kā arī speciālistus – bāriņtiesas un aprūpes iestādes – , un sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādājis vadlīnijas “Starpinstitucionālā sadarbība ģimeniskas vides nodrošināšanā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un labās prakses ieviešana” – praktiskus ieteikumus, kā jebkurai institūcijai, kuras atbildībā atrodas bērni, organizēt pasākumus, kas veicinātu viņu nonākšanu ģimenēs. To, ka tamlīdzīga – neformāla un bērniem draudzīga – pieeja ir efektīva, apliecina gan dalībnieku vērtējums, gan arī fakti: PLECA satikšanās pasākumos cits citu iepazinuši jau 165 bērni un 117 ģimenes, un tagad, 2019. gada beigās, ar fonda tiešu starpniecību mājas atradis 91 bērns. 

Fonda PLECS darbi

    • 91 bērns – jaunās mājās

    • Sadarbībā ar “Swedbank” – pabalstu kalkulators uzņemošajām ģimenēm 

    • Mentorprogramma uzņemošajām ģimenēm (izmantojušas 100 ģimenes)

    • Satikšanās pasākumi, kuros tikušies 165 bērni un 117 ģimenes

    • Sarunu vakari par būtiskām tēmām, piemēram, adopcijas noslēpumu (apmeklējuši 74 cilvēki)

    • 583 jaunajiem un topošajiem vecākiem – izzinoša un praktiska treniņprogramma (VIP)

    • Apmācības Ieslodzījuma vietu pārvaldē (piedalījušies 50 darbinieki)

    • Vadlīniju “Starpinstitucionālā sadarbība ģimeniskas vides nodrošināšanā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un labās prakses ieviešana” izstrāde

Paldies par PLECU!