Par dabas piedzīvojumu projektu “Es un Mēs dabā” ar Ādažu vidusskolas jauniešiem

Trīs atsevišķais dienas ilgušais dabas piedzīvojumu projekts “Es un Mēs dabā” kopā ar jauniešiem no Ādažu vidusskolas jauniešu dzīvēs ienesa nesaskaitāmas atmiņas, emocijas un jaunas atziņas. Šajā projektā, ko īstenoja Fonds PLECS sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību, jaunieši piedzīvoja dažādus dabiskus šķēršļus, risināja uzdevumus un pārrunāja savstarpējās attiecības, prasmes, kā arī meklēja savus iekšējos resursus un stiprās puses, kas veido resursu bāzi gan jauniešu vecumā, gan arī viņu turpmākajā dzīves gaitā.

Noslēdzošajā dienā, 22. maijā, projekta dalībnieki apmeklēja aizraujošos Mangaļsalas Piejūras dabas fortus. Gida pavadībā jaunieši izstaigāja vairāku gadsimtu garumā celtās aizsardzības būves, pārrunājot un pārdomājot tās aizsardzības stratēģijas un to pielietojumu katras personas dzīvē. Projekta dalībnieki apzinājās arī tās lietas, grūtības vai vajadzības, pret kurām ir nepieciešams aizsargāties. Tika diskutēts par to, ka dažreiz pašas aizsardzības stratēģijas var kļūt par šķēršļiem tālākai personīgai izaugsmei un attīstībai.

Projekta sākumā, februārī, ziemas laikā, dalībnieki kopā šķērsoja upi, būvējot tiltu un risinot jautājumus par drošu pāreju veidošanu. Šī aktivitāte sniedza iespēju apzināt resursus, kas katram no viņiem nepieciešami, lai izveidotu drošas un uzticamas pārejas. Tika izceltas arī mācības, kas iegūtas no tiltu būves un kopīgas upes šķērsošanas, veidojot savstarpējas attiecības un uzticēšanos.

Projekta otro dienu, marta beigās, dalībnieki pavadīja pastaigājoties pa mežu, meklējot ceļa norādes un iesaistoties GeoCatching slēpņu meklēšanā. Šajā aktivitātē dalībnieki apguva prasmi klausīties un uztvert to, ko katrs no viņiem vēlas pateikt. Viņi veidoja kopīgu mandalu un diskutēja par to, kas šajā pavasarīgajā atmosfērā jūtas gatavs augt, attīstīties un pilnveidoties.

Lai veicinātu šo procesu un atbalstītu dalībnieku personīgo izaugsmi, tika izmantotas mākslas terapijas pieejas, kuras vadīja mākslas terapeite Ilze Plūme. Piedzīvojumu terapijas elementus ieviesa #adventuretherapylatvia, un TBRI (Trauma-B informed care, Resilience-Centered, Relationally-Focused, and Skill-Building Care) elementus dalībniekiem iepazīstināja TBRI praktiķis Georgs Rubenis no Centrs ZIN.

Projekts “Es un Mēs dabā” tika īstenots ar mērķi veicināt jauniešu izaugsmi, attīstību un stiprināt savstarpējo sadarbību. Projekta aktivitātes palīdzēja dalībniekiem pārvarēt dabiskos šķēršļus, atklāt savus iekšējos resursus un veidot spēcīgas attiecības. Šis projekts ir labs piemērs tam, kādā veidā piedzīvojumu un mākslas terapijas elementi var veicināt personīgo izaugsmi jauniešiem.

Par FONDS PLECS Fonds PLECS ir organizācija, kas veltīta jauniešu attīstībai un izaugsmei, veicinot radošumu, mācīšanos un dabas piedzīvojumus. Fonds sadarbojas ar dažādām izglītības iestādēm un pašvaldībām, lai īstenotu dažādas aktivitātes, kas veicina jauniešu pozitīvo attīstību un personības augšanu.

Par Ādažu novada pašvaldību Ādažu novada pašvaldība ir aktīva pašvaldība, kas vērsta uz iedzīvotāju labklājības nodrošināšanu un reģiona attīstību. Tā ir atvērta jaunām idejām un sadarbībai ar citām organizācijām, lai veidotu labvēlīgu vidi jauniešu izaugsmei un attīstībai.