Ar Fonds PLECS stratēģisko atbalstu top inovatīvs sociālās rehabilitācijas pakalpojums “Foršā Māja”

2024.gada augustā darbu sāks jauns valsts finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums“Foršā Māja”, kas tiek veidots vardarbībā cietušu bērnu ar nopietnām uzvedības problēmām atbalstīšanai. Pakalpojums tiek veidots, adaptējot vienu no Lielbritānijas labākajām praksēm “The Mulberry Bush School”. Pakalpojuma izveidi un darbību īstenos nodibinājums “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, pakalpojuma stratēģisko attīstību nodrošina nodibinājums Fonds PLECS.


Diemžēl ir bērni ar uzvedības grūtībām, kuriem esošajā sociālo pakalpojumu ietvarā līdz šim nav izdevies palīdzēt. Nereti šādi bērni tiek mētāti starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un rezultātā nonāk valsts sociālās aprūpes centros vai pat ieslodzījuma vietās. Bieži tie ir bērni, kuri pagātnē piedzīvotu psiholoģisko traumu un pamestības rezultātā, nemāk kontrolēt impulsus. Šo bērnu uzvedības grūtības ir tik izteiktas, ka pat specializētiem aprūpētājiem trūkst spēju un pieredzes, lai spētu tiešām šiem bērniem palīdzēt. Uzvedība ir valoda, kādā bērns komunicē. Jaunais pakalpojums ir apņemšanās šos bērnus ne vien sadzirdēt, bet arī izprast un sniegt nepieciešamo palīdzību un atbalstu. “Foršā Māja” ir vēl viens solis pretim sabiedrībai, kurā katrs bērns tiek pieņemts un atbalstīts.


“Foršā Māja” mērķis ir palīdzēt 5-13 gadus veciem bērniem attīstīt vecumposmam vajadzīgās regulācijas prasmes, lai nākotnē viņi varētu pilnvērtīgi funkcionēt ģimenē, skolā un sabiedrībā. Bērniem, kuri cīnās ar uzvedības un emocionālām grūtībām, tiks padziļināti izvērtēti šo grūtību cēloņi, nodrošināta efektīva palīdzība un atbalsts, tai pašā laikā bērna prombūtnes laikā mērķtiecīgi strādājot ar bērna dabisko vidi – ģimeni, aizbildni vai audžuģimeni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma “Foršā Māja” mērķi ir ambiciozi un skaidri definēti:

1) Nodrošināt, ka bērni iemācās nepieciešamās prasmes, lai spētu pieņemt palīdzību un regulēt savas emocijas un uzvedību ar pieaugušo atbalstu;
2) Stiprināt bērna sociāli emocionālās prasmes, lai bērns spētu iesaistīties mācību procesā un atgriezties vispārējās izglītības sistēmā;
3) Atgriezt bērnus ģimenes, kopienas un sabiedriskajā vidē pilnvērtīgi un droši.

“Foršā Māja” piedāvās sociālās rehabilitācijas programmu, kuras mērķis ir attīstīt bērnu sociālās un emocionālās prasmes, piedāvājot tiem drošu un atbalstošu vidi. Programmas tiks veidotas, balstoties uz individuālu pieeju katram bērnam un sadarbībā ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Papildinformāciju par “Foršā Māja” un tās piedāvātajiem pakalpojumiem varat atrast mūsu mājaslapā allazuatbalstacentrs.lv.

Pakalpojums tiek nodrošināts Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem.