Plecu pie pleca jaunajā realitātē

“Tu neesi viens! Mēs esam un būsim plecu pie pleca,” aicina fonds PLECS sadarbībā ar Rimi, uzņemošajām ģimenēm piedāvājot tiešsaistes sarunas un seminārus par šobrīd aktuālām tēmām. 

Uzņemošo ģimeņu emocionālā un praktiskā slodze šajā laikā ir vismaz divkāršojusies. Pirmkārt, bērni, kas nonākuši jaunajās ģimenēs, ir daudz cietuši, tāpēc ātrāk un emocionāli asāk nekā citi reaģē uz katru mazāko trauksmes signālu. Otrkārt, daļai bērnu ir neirotiski vai psihiski traucējumi, un apstākļos, kas valda šobrīd, var sākties slimības saasinājums. Treškārt, bērni, kas mitinājušies bērnunamos, pieprasa īpaši daudz uzmanības un nepārtrauktu iesaisti – viņi ir kā mazuļi, kas neatkarīgi no vecuma, vēl gadiem un gadiem jaunajā ģimenē tiecas pēc pieaugušo emocionālas un fiziskas klātbūtnes. 

Šajā brīdī atbalsts – ne padomos sakņots, bet klātbūtnē un līdzjušanā – uzņemošajām ģimenēm ir izšķirīgi svarīgs. 

Jautājumu un rūpju netrūkst – kā neizdegt spriedzes un pienākumu apstākļos, kā nodarbināt bērnus, kā viņiem izskaidrot apkārt valdošo nedrošību, kā mazināt savu un bērnu trauksmi… 

Šajā brīdī atbalsts – ne padomos sakņots, bet klātbūtnē un līdzjušanā – uzņemošajām ģimenēm ir izšķirīgi svarīgs, un fonds PLECS ir gatavs atbalstīt ģimenes, lai savukārt viņi sniegtu plecu bērniem. 

“Šis ir sarežģīts laiks ikvienam, šobrīd vecāki saskaras ar tādiem izaicinājumiem, ar kādiem līdz šim nevienam no mums nav bijusi pieredze, tāpēc saņemt atbalstu, padomu un uzmundrinājumu šodien ir vitāli nepieciešams. Ar prieku atbalstam fonda PLECS iniciatīvu, jo tā palīdzēs mazināt nedrošību un spriedzi ne vien uzņemošajām ģimenēm, bet ikvienam vecākam,” uzsver Rimi Latvia Sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

26. martā fonda PLECS Facebook profilā plkst. 16 uz sarunu par to, kur rast spēku un resursus, rūpējoties par emocionāli traumatizētiem bērniem, aicinās Vēsma Sandberga, Ģimeņu atbalsta centra “Tilts” sociālā darbiniece, trīs bērnu mamma, adoptētāja, “Vecāku izglītības programmas” trenere. 

1. aprīlī plkst. 16 par to, kā atpazīt savu reakciju uz stresu un ko ar to iesākt, kā atbilstoši uzņemto bērnu vajadzībām strukturēt savu dienu un pamanīt pirmās pazīmes, kas liecina par pārslodzi, stāstīs Lilija Geža, adoptētāja, atbalsta centra “Tilts” trenere, PLECA mentore, Siguldas adoptētāju, audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta grupas vadītāja, “Vecāku izglītības programmas” trenere. 

5. aprīlī plkst. 16 uz sarunu par to, kā šajā sarežģītajā laikā noturēt līdzsvaru starp vēlmi būt labiem vecākiem un reālajām iespējām, kādā veidā sadarboties un atbalstīt citas ģimenes, runās Rita Goldberga, sociālā darbiniece darbā ar riska ģimenēm un uzņemošajām ģimenēm, supervizore, “Vecāku izglītības programmas” trenere. 

Uz tikšanos! 

#plecupiepleca